Πετυχημένη η πρώτη δημοπρασία για νέα φωτοβολταϊκά

0

Στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες, σημαντική μείωση τιμών της τάξεως του 15% έναντι των τιμών εκκίνησης

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δημοπρασία για νέα φωτοβολταϊκά, συνολικής ισχύος 40 MW, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, καθώς εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες, ενώ υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών της τάξεως του 15% έναντι των τιμών εκκίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στην πρώτη κατηγορία που αφορά εγκαταστάσεις ισχύος έως 1MW (δεν χρειάζονται άδεια παραγωγής), για Δημοπρατούμενη Ισχύ 4,8MW και τιμή εκκίνησης τα 104 ευρώ/Mwh, συμμετείχαν 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 35 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 94,97 ευρώ/MWh έως 104 ευρώ/MWh.

Η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 4,797190 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,00281MW (ή 2,81kW).

Στη δεύτερη κατηγορία, που αφορά εγκαταστάσεις ισχύος άνω του 1 MW, διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία για Δημοπρατούμενη Ισχύ 35,2MW με τιμή εκκίνησης τα 94 ευρώ/MWh. Συμμετείχαν 13 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 446 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 79,97 ευρώ/MWh έως 88 ευρώ/MWh.

Η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 35,1232 MW, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 0,07997 MW (ή 79,97kW).

 

Τρία έργα στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Στην ανταγωνιστική διαδικασία για νέα φωτοβολταϊκά συμμετείχε και η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες με τρία έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στην εταιρεία κατακυρώθηκαν και τα τρία έργα, που αφορούν σε εγκαταστάσεις:

  • Φωτοβολταϊκού συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 MW
  • Φωτοβολταϊκού συστήματος στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 4 MW, καθώς και
  • Φωτοβολταϊκού συστήματος στην ΒΙΠΕ Καβάλας, ισχύος 1 MW.

Όπως επισήμανε ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμμετοχών των ΕΛΠΕ, Γ. Αλεξόπουλος, υλοποιώντας την στρατηγική μας, για διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μίγματος μέσω ανάπτυξης σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ κατοχυρώσαμε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της ΡΑΕ 3 φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Βούληση και φιλοδοξία μας, πρόσθεσε, είναι να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των Ανανεώσιμων, τα επόμενα χρόνια.
Greenpeace: Ιστορική ημέρα, για πρώτη φορά ο ήλιος φθηνότερος από τον λιγνίτη

Ως ιστορική για την Ελλάδα χαρακτήρισε η Greenpeace τη διαδικασία σημειώνοντας ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά πάρκα θα είναι φθηνότερη από αυτή των -υπό σχεδιασμό- λιγνιτικών μονάδων:“για πρώτη φορά ο ήλιος πιο φθηνός από τον λιγνίτη”.

Αναφερόμενη στα στοιχεία της ΡΑΕ τονίζει ότι το μέσο σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς το 2017 θα είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που προορίζεται για λειτουργία το 2021. Ειδικότερα σημειώνει ότι το σταθμισμένο κόστος παραγωγής από φωτοβολταϊκά (που διαφέρει από την τιμή πώλησης), κάποιων φωτοβολταϊκών έργων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό κυμαίνεται από 65 έως 70 ευρώ/Mwh, ενώ το αντίστοιχο κόστος για την Πτολεμαΐδα 5, με κόστος κατασκευής 1,4 δισ, ανέρχεται σε 69,87 ευρώ/MWh.

Η ιστορική αυτή εξέλιξη, τονίζει, οφείλεται σε μία σειρά από λόγους, όπως η μείωση του κόστους κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών κατά 35% τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και του λειτουργικού κόστους, λόγω ωρίμανσης της αγοράς.

Πηγή: Αυγή