Νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα από τα Πλαστικά Θράκης

0

Σε νέο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας προχωρούν τα Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι κ.κ. Βασίλης Ζαϊρόπουλος (μέλος του ΔΣ) και Δημήτρης Μαλάμος (οικονομικός διευθυντής), στα πλαίσια της χθεσινής παρουσίασης του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Έτσι, μετά τις επενδύσεις ύψους 57 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν κατά την διετία 2015-2016 (κυρίως στην Ελλάδα) και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητα κατά 25,6 χιλιάδες τόνους (γύρω στο +25%, ο όμιλος δούλευε προηγουμένως κοντά στο σημείο του full capacity) το νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα για την περίοδο 2017-2018 ανέρχεται στα 28 εκατ. ευρώ (+15.000 τόνοι παραγωγικής δυναμικότητας και θα υλοποιηθεί κυρίως στο εξωτερικό).

Η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης δεν απέκλεισε μάλιστα και τη μελλοντική έγκριση επιπρόσθετων ποσών για επενδύσεις, σημειώνοντας:

«Το όραμά μας είναι να μεγαλώσουμε σημαντικά», συμπληρώνοντας ότι παράλληλοι στόχοι είναι η μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% ανά παραγόμενο κιλό (σε σημαντικό βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί), η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος με έμφαση σε είδη υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ο πλήρης έλεγχος της παραγωγής όλων των προϊόντων και η ανάπτυξή τους (going downstream to the production chain), καθώς η προσπάθεια να φτάσουν έως τον τελικό καταναλωτή (βλέπε ορισμένα προϊόντα στον κλάδο της συσκευασίας).

Η πολιτική ωστόσο της μεγέθυνσης είναι πιθανόν να φέρει και κάποια «κοιλιά» στο μέτωπο της κερδοφορίας:

«Από την πολιτική του μεγαλώματος, βραχυπρόθεσμα πλήττονται τα κέρδη. Οι αποσβέσεις, οι τόκοι, τα έξοδα επέκτασης δικτύου, αλλά και η ανάγκη για ταχεία αρχική διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων που ρίχνει τις τιμές, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στρατηγική μας όμως είναι να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την φυσιολογική εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαϊρόπουλος.

Τα παραπάνω συνέβαλαν ως ένα βαθμό στη μείωση της κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου (μετά τα ιστορικά ρεκόρ σε πωλήσεις και κέρδη που σημειώθηκαν το 2016), η οποία όμως επηρεάστηκε επίσης και από άλλους δύο παράγοντες:

Πρώτον, το γεγονός ότι η αυξημένη παραγωγή λόγω του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος, κατά κύριο λόγο θα επηρεάσει τις πωλήσεις από το 2018 (περιορισμένη η φετινή συμβολή) και

δεύτερον, η σταδιακή άνοδος της τιμής της πρώτης ύλης δεν πρόλαβε να μετακυλισθεί στους πελάτες, εξέλιξη που ψαλίδισε το μικτό περιθώριο κέρδους.

Ωστόσο, οι αυξήσεις τιμών που άρχισαν να λαμβάνουν χώρα από τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι θα αναπληρώσουν τις λειτουργικές απώλειες έως το τέλος του έτους, οπότε θα πιαστεί ο ετήσιος στόχος της εισηγμένης.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις αναλυτών, η διοίκηση σημείωσε μεταξύ άλλων:

– Οι νέες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές που θα επιτευχθούν και από τραπεζικό δανεισμό (χαμηλότοκος, καθώς οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο στην Σκωτία και η τοπική θυγατρική θα δανειστεί από ξένη τράπεζα).

– Στρατηγική επιλογή του ομίλου είναι ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA να υπολείπεται του 2 (χρηματοοικονομική ασφάλεια).

– Ο όμιλος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις όποιες αναταράξεις εμφανιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit: «Πρόκειται για μια εταιρεία 300 ετών που είναι φυσικά ασφαλισμένη (naturally hedged) καθώς το 50% των πωλήσεών της γίνεται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

– Στρατηγική του ομίλου είναι η λειτουργική του ανάπτυξη. Ωστόσο, θα μπορούσε να εξετάσει το σενάριο κάποιας εξαγοράς εφόσον προκύψει σχετική ευκαιρία.

– Υπάρχουν συζητήσεις με τις τράπεζες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού.

– Πάντοτε εξετάζεται το άνοιγμα επιπρόσθετων αγορών και η ενίσχυση των θέσεων σε χώρες όπου η μέχρι σήμερα η παρουσία είναι περιορισμένη.

– Η θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ντομάτας και αγγουριού δεν αποτελεί σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών του ομίλου.

– Η διοίκηση εξετάζει το πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που ψηφίστηκε στα τέλη του 2016.

– Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί το αν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση του 2017 (το 2018).

Ο όμιλος των Πλαστικών Θράκης ασχολείται κατά κύριο λόγο (πέραν του αγροτικού τομέα) στους κλάδους του τεχνικού υφάσματος και των ειδών συσκευασίας. Πωλήσεις γίνονται σε ογδόντα χώρες, ενώ στην Ελλάδα υλοποιείται το 55% της παραγωγής και το 18% των πωλήσεων.