Ξεκινά Σήμερα η Δημόσια Προσφορά για το Ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

0

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη η δημόσια προσφορά για το ομόλογο, ύψους 60 εκατ. ευρώ, της Τέρνα Ενεργειακή.

Η προσφορά αναμένεται να υπερκαλυφθεί, δεδομένου και του ελκυστικού επιτοκίου, το εύρος του οποίου ορίστηκε σε 3,75% με 4,25%.
Αν και με βάση την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας θα μπορούσε να επιδιωχθεί χαμηλότερο επιτόκιο, ωστόσο διοίκηση και σύμβουλοι έκδοσης συμφώνησαν να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου ελκυστική για το επενδυτικό κοινό, καθώς επιδίωξη της διοίκησης του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του ομίλου, εν όψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών εκδόσεων.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW,  εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.
Ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα επιτύχει τον στόχο των 1.000 MW (1 GW)εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
Το 2016 τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 225,5 εκατ. ευρώ από 198,6 εκατ. ευρώ το 2015 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν σε 115,7 εκατ. ευρώ από 99 εκατ. ευρώ το 2015.
Έπειτα από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012-2016 -μεταξύ αυτών και πρωτοποριακά έργα όπως ο αιολικός σταθμός ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που αποτελεί τη μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ -η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019.