Προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο

0

“Ποδαρικό” με προβλήματα για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, καθώς, αν και σήμερα είναι η πρώτη ημέρα υποβολής, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .idika .gr /kot /, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζεται ως μη διαθέσιμη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων, TAXISnet, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτηση.