ΡΑΕ: Με δημοπρασίες ισχύος τα νέα φωτοβολταϊκά

0

Έως τις αρχές Νοεμβρίου η ΡΑΕ θα πρέπει να προκηρύξει τον πρώτο, πιλοτικό διαγωνισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, στο πλαίσιο του νόμου 4414/16, που εισήγαγε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της Ρυθμιστικής Αρχής, η ανταγωνιστική διαδικασία για τα νέα πάρκα θα γίνεται με δημοπρασίες ισχύος και ο πρώτος, πιλοτικός διαγωνισμός θα αφορά τουλάχιστον 40 MW.

Σε πρώτη φάση θα δημοπρατηθεί ισχύς για δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων:

  • Η πρώτη κατηγορία αφορά σε φωτοβολταϊκά που έχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρισμού με ισχύ άνω του 1 MW
  • H δεύτερη κατηγορία αφορά σε φωτοβολταϊκά που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδεια παραγωγής. Η ισχύς θα έχει όριο το 20% της δημοπρατούμενης.

Σε περίπτωση που η ισχύς των  φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων  που επιλεγούν σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες είναι χαμηλότερη της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας, τότε υπάρχει η δυνατότητα κατανομής της αδιάθετης ισχύος μεταξύ των δύο κατηγοριών, καθώς στόχος είναι να δημοπρατηθεί όλη η ισχύς.

Η διαδικασία προβλέπει ανώτατη τιμή προσφοράς, που έχει οριστεί στα 94 ευρώ/MWh για την πρώτη κατηγορία με τα φωτοβολταϊκά άνω του 1 MW και στα 104 ευρώ/MWh για τις εγκαταστάσεις της δεύτερης κατηγορίας, ισχύος κάτω του 1 MW.

H μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 MW, ενώ για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία προβλέπεται παράβολο ύψος 500 ευρώ/αίτηση.

Όσοι επιλεγούν θα είναι υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσουν τη σύνδεση με το σύστημα ή να  θέσουν την εγκατάσταση σε δοκιμαστική λειτουργία εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων και συγκεκριμένα:

Σε διάστημα 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ άνω του 1 MWp και εντός 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση της διαδικασίας για φωτοβολταϊκά έργα, ισχύος ως και 1 MWp.

Bασική προϋπόθεση συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει σύμβαση σύνδεσης σε ισχύ ή οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, που προβλέπει ο νόμος 4152/13 ή ο νόμος 4062/12.

Η μορφή της διαδικασίας (αν θα είναι ηλεκτρονική) και ο τύπος της θα καθοριστούν από τη ΡΑΕ, η οποία εξετάζει δύο τύπους δημοπρασιών:

  • Pay as Bid (πληρωμή με βάση την προσφορά) : Ο κάθε συμμετέχων θα παίρνει την τιμή με βάση την οποία κέρδισε στην ανταγωνιστική διαδικασία
  • Pay as clear (πληρωμή με βάση την οριακή επιτυχημένη προσφορά): ‘Ολοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν την τιμή του τελευταίου επιτυχόντα ( την υψηλότερη τιμή), ανεξάρτητα από την τιμή που οι ίδιοι δήλωσαν στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

‘Οσον αφορά στις ίδιες τις διαδικασίες του διαγωνισμού η ΡΑΕ εξετάζει την έκδοση απόφασης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των οποίων είναι πιθανόν να προβλέπεται η υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα κλπ. Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα οι αιτήσεις να μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια κάθε αίτηση θα αξιολογείται και κατόπιν θα εκδίδεται κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων.

Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν η προκήρυξη θα δίνει το δικαίωμα στους συμμετέχοντες να καταθέτουν μία μόνον προσφορά ή αν η όλη διαδικασία της δημοπρασίας θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Πάντως όπως εξήγησε πρόσφατα μιλώντας σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε η ΡΑΕ στη Θεσσαλονίκη ο κ. Διονύσιος Παπαχρήστου στην περίπτωση που θα επιλεγεί η ηλεκτρονική δημοπράτηση εξετάζονται δύο είδη δημοπρασιών:

  • Η Yankee που επιτρέπει να δεις την συμπεριφορά των αγοραστών, διότι δίνει το δικαίωμα σε όλους να διεκδικήσουν την ποσότητα που επιθυμούν με βάση τις πληροφορίες που έχουν στην οθόνη τους (βλέπουν την χαμηλότερη τιμή και τη θέση τους –ranking-), δηλ. έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης ποσότητας συνεχώς.
  • Η Dutch όπου ο αγοραστής βάζει και την παράμετρο «άγνωστο το πότε θα χτυπήσει ο ανταγωνισμός» και αυτό τον οδηγεί είτε να δώσει προσφορά στην υψηλότερη τιμή που έχει υπολογίσει, είτε να ρισκάρει και πιθανά να χάσει τελείως την ποσότητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ένας ή περισσότεροι ισχυροί αγοραστές και η διαδικασία επιτρέπει την διεκδίκηση όλης της ποσότητας, η χρήση της Dutch μπορεί να αποβεί μοιραία για τους μικρούς παίκτες οι οποίοι ενδέχεται να μην προλάβουν να υποβάλλουν ούτε μία προσφορά.

Πηγή: www.energyworld.gr