Σε ανοδική τροχιά οι ΑΠΕ, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte

0

Oι χαμηλές τιμές στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό έχουν δημιουργήσει ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός, βέβαια, που είχε μικρό αντίκτυπο στη δυναμική της ανάπτυξης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Deloitte «Εναλλακτικός τρόπος σκέψης 2016: 5 στοιχεία που αλλάζουν το παιχνίδι και πυροδοτούν το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ο κλάδος διαρκώς αναπτύσσεται και η ανάπτυξή του αυτή θα ενισχυθεί χάρη σε πέντε στοιχεία που μετατρέπουν το παιχνίδι. Όπως επισημαίνεται, αυτή η  ένωση των κινητήριων δυνάμεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει δημιουργήσει μια δυναμική για τις ΑΠΕ που είναι μη αναστρέψιμη Αυτά τα πέντε στοιχεία περιλαμβάνουν:

Ρυθμιστική αναδιαμόρφωση και υποστήριξη δημόσιας πολιτικής: Οι εκτεταμένες ρυθμίσεις σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο ευθύνονται για την αυξημένη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2015, καθώς και την υιοθέτηση των κρατικών και περιφερειακών κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εταιρική δέσμευση: Ένας μεγάλος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα προκειμένου να παράγουν το σύνολο της ενέργειάς τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Μόνο στις Η.Π.Α., 58 κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες έχουν υπογράψει τις Αρχές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τους Αγοραστές, μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να καταστήσει εύκολη την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.

Χρηματοδοτώντας την καινοτομία: Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται πλέον τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως είδος επένδυσης και είναι πιο σίγουροι για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, ενώ τα νέα μέσα χρηματοδότησης έχουν μειώσει το κεφαλαιακό κόστος και έχουν βελτιώσει την πρόσβαση σε αυτό. Δίνοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να μειώσουν το φορολογικό βάρος, ενισχύουν την τάση των εταιρειών να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθιστώντας τη συνολική οικονομική πρόταση ακόμη πιο ελκυστική.

Αποθήκευση ενέργειας: Η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας εξελίσσεται και καθιστά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο βιώσιμες, εξαλείφοντας το πρόβλημα των διαλείψεων.

Ενσωμάτωση στο δίκτυο: Ως η Νέμεσις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μια σειρά από νέες τεχνολογίες καθιστούν τη γρήγορη ενσωμάτωση των διαλειπουσών πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρόβλημα του παρελθόντος. Με την ικανότητα να διαχειρίζεται τις ροές ηλεκτρικής ενέργειας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, οι διαχειριστές συστημάτων έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται την παραγωγή και την προμήθεια σε πραγματικό χρόνο.

Αν και οι παραδοσιακοί φραγμοί του κόστους, των διαλείψεων και της ενσωμάτωσης του δικτύου εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες σε μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα με την έκθεση.

«Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,» αναφέρει ο κ. Στάθης Ανδριανάκης Επικεφαλής του κλάδου Ενέργειας και Πόρων και προσθέτει: «Η Δανία, η Γερμανία, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α. και η Ισπανία έχουν ήδη διευθετήσει τα προβλήματα ενώ πολλά άλλα κράτη έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο, κρίνοντας από τα αποτελέσματα των πρόσφατων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, αναδεικνύοντας έτσι τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας όχι απλά ως την επικρατούσα τάξη, αλλά ως τον ίδιο τον κανόνα».

Πηγή: www.tovima.gr