Συμβάσεις με βάση το μοντέλο της «Αλουμίνιον» ζητούν οι βιομηχανίες από ΔΕΗ

0

Επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη βάση του μοντέλου της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» ζητούν οι βιομηχανίες υψηλής τάσης από τη ΔΕΗ. Οι πρώτες επιστολές έχουν φθάσει στη ΔΕΗ από τη Βιοχάλκο για τις χαλυβουργίες Σιδενόρ και Σοβέλ, καθώς και από την τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΑΓΕΤ, όπως και η χαρτοβιομηχανία ΜΕΛ.

Οι παραπάνω εταιρείες έχουν στο σύνολό τους υπογράψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ που λήγουν στις 31/12/2017. Ωστόσο, εκτιμούν ότι η ΔΕΗ, με τη σύμβαση που υπέγραψε με την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στις 5 Οκτωβρίου 2016, έχει διαφοροποιήσεις στην εκπτωτική της πολιτική και ότι αυτή θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί για το σύνολο των πελατών υψηλής τάσης. Στη βάση αυτή, ζητούν από τη ΔΕΗ έκπτωση προπληρωμής μελλοντικών καταναλώσεων, καθώς και συμβάσεις μακροχρόνιου ορίζοντα κατά τα πρότυπα της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» που λήγει το 2020. Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση με την «Αλουμίνιον» προβλέπει έκπτωση 15% για την προπληρωμή και εμπρόθεσμη εξόφληση μελλοντικών καταναλώσεων και, στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταβάλει στη ΔΕΗ ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ. Τα σχετικά αιτήματα προς τη ΔΕΗ διατυπώθηκαν αρχικά στο πλαίσιο ενός άτυπου διαλόγου, στον οποίο η διοίκηση της επιχείρησης αρνήθηκε να μπει, με το επιχείρημα ότι υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις που λήγουν στο τέλος του 2017. Την άποψη αυτή, εξάλλου, προέβαλε και στη γενική συνέλευση για την έγκριση της σύμβασης με την «Αλουμίνιον» ο επικεφαλής της επιχείρησης Μανόλης Παναγιωτάκης, όταν εκπρόσωπος της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν έθεσε ερώτημα για το κατά πόσον η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων και με τους λοιπούς καταναλωτές υψηλής τάσης. «Η έκπτωση προπληρωμής καταναλώσεων δεν αποτελεί εξατομικευμένο προφίλ καταναλωτή. Πρόκειται για διαφοροποιημένη πολιτική εκπτώσεων που θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις βιομηχανίες υψηλής τάσης», τονίζει στην «Κ» στέλεχος της χαλυβουργίας. Τα επόμενα βήματα των δύο εταιρειών που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα στη ΔΕΗ μέσω επιστολών θα καθοριστούν με βάση τις απαντητικές επιστολές της ΔΕΗ. Από το κατά πόσον η ΔΕΗ θα δεχθεί να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου θα κριθεί και το εάν οι δύο ενεργοβόρες βιομηχανίες θα ακολουθήσουν πιο επιθετική στάση με προσφυγές στα αρμόδια εποπτικά όργανα.

Πηγή: Καθημερινή