Τρέξτε ΑΔΜΗΕ και δημοπρασίες ρεύματος, αλλιώς έρχονται διαρθρωτικά μέτρα (πωλήσεις)

0

Ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ με άμεση εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριο, αλλά και περαιτέρω αυστηροποίηση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του νέου μνημονίου για τον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, προβλέπονται και δεσμεύσεις για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου, την αγορά των ΑΠΕ, με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και τον περιορισμό των κρατικών μονοπωλίων.

Πιο συγκεκριμένα στο νέο μνημόνιο σε σχέση με την ενέργεια υπάρχουν 4 βασικά παραδοτέα

  1. Για τον ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η σύσταση της εταιρείας συμμετοχών και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο μεριδίου τουλάχιστον 25% της νέας εταιρείας συμμετοχών. Εφ’όσον διαπιστωθεί καθυστέρηση ή αδυναμία, τότε θα πάμε σε πώληση του 100% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ, μέσω διαγωνισμού που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και θα έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2017
  2. Για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, θα πρέπει να γίνει η δεύτερη δημοπρασία τον Ιανουάριο 2017, για ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής κατανάλωσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2016. Η δημοπρασία θα γίνει σε αναθεωρημένη τιμή εκκίνησης, η οποία θα λαμβάνει υπ’όψιν τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα για το 2016 (σημείωση οι τιμές ήταν χαμηλότερες από το 2015 και άρα, η τιμή εκκίνησης θα πέσει και άλλο από τα 37,37 ευρώ η μεγαβατώρα)
  3. Θα γίνει μια πιο αναλυτική αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών, με βάση τα κόστη παραγωγής της ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2017 που θα εφαρμοστεί στις δημοπρασίες του Δεκεμβρίου του 2017.
  4. Προβλέπεται ολοκλήρωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Σε σχέση με τις προαπαιτούμενες δράσεις, το κείμενο περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Για τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία προώθησης του μοντέλου διαχωρισμού (δεν προχωρήσει δηλαδή η δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών), θα πρέπει να ανακοινωθεί η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 100% των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ  και να ξεκινήσει ο διαγωνισμός τον Ιανουάριο του 2017 που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.
  2. Θα προκοινοποιηθεί στην Κομισιόν το νέο σχέδιο των πληρωμών ισχύος με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις ενισχύσεις σε ενέργεια και περιβάλλον.
  3. θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται  η νέα αναθεωρημένη νομοθεσία για την αυτόματη λειτουργία του μηχανισμού προσαρμογής για τον λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ από τον Δεκέμβριο του 2016 με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
  4. Για την αγορά του φυσικού αερίου, το ΚΥΣΟΙΠ θα πρέπει να καθορίσει έναν οδικό χάρτη αλλαγών για το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα γίνουν νέες δημοπρασίες αερίου του 2017 από τη ΔΕΠΑ που θα αντιστοιχούν στο 16% της ετήσιας προμήθειας της εταιρείας.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει τέλος:

Η ολοκλήρωση των πιλοτικών διαγωνισμών για νέα φωτοβολταϊκά και ο καθορισμός των όρων για τις νέες δημοπρασίες, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε αυτές να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2017.

Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ για συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και λειτουργού της Αγοράς.

Να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις για την έγκριση του προσωρινού μηχανισμού πληρωμής ισχύος.

Πηγή: capital.gr